Godt nytt for idretten!

Regjeringen sendte for et par dager siden ut pressemelding knyttet til gjenåpning av barne- og ungdomsidretten fra 1. august, se pressemelding på Norges idrettsforbunds nettsider. Dette er godt nytt for idretten!

I pressemeldingen sies det: I dag kan barn og unge under 20 år ha nærkontakt i faste grupper på inntil 20 personer i treningssammenheng. Fra 1. august gjøres det videre unntak fra avstandskravet ved gjennomføring av konkurranser innenfor idrettskretsene der alle deltakerne er under 20 år, og der aktiviteten ikke kan utføres som normalt dersom en skal overholde avstandskravet på minst én meter til enhver tid.

Fra Norges idrettsforbund sin side gjøres det klart idrettskretsene her skal forstås som de regionale fylkesgrensene.  Asker idrettsråd er opplyst om at dette gjelder alle idrettsgrener med unntak av fotballen, som vil følge idrettskretsene uavhengig av fylkesgrensene. 

Idrettsforbundet er klar over at dette medfører ulemper for mange idretter, og det er sogar idretter som ikke får praktisert pga få deltagere i det enkelte fylke. Helsedirektoratet har vært tydelige på denne avgrensningen, og NIF vil adressere problemstillingen i nytt møte med direktoratet 10. august. Se også regjeringens pressemelding her. For idretter som ikke har behov for unntak fra 1-metersregelen er vi ikke kjent med at det planlegges endringer, så vi regner med at en skal kunne konkurrere uten begrensninger av fylkesgrensene.

Når det gjelder gruppestørrelser for gjennomføring av trening opererer veilederen fremdeles med en anbefaling om å inndele deltakerne i faste grupper: «Idrettslag/-foreninger bør der det er mulig inndele deltakerne i faste grupper og fortrinnsvis samledeltakere som omgås i andre sammenhenger, for eksempel ved å sette sammen grupper fra samme lokalmiljø, skolekrets eller lignende.» Gruppestørrelsen er fremdeles 20, se ovennevnte veileder og her:

Vi forutsetter at veilederen vil bli oppdatert i løpet av dagen ettersom reglene skal tre i kraft nå 1. august, og anbefaler å se på sidens endringslogg for raskt å få oversikt over hvilke endringer som er gjort.

Med ønske om en aktiv helg og høstsesong

/Asker idrettsråd!