Grunntilskudd til idrettslag i gamle Hurum 2021

Tilskuddsordningene for de gamle kommunene er videreført også for 2021 og Asker idrettsråd minner om at idrettslagene i tidligere Hurum kommune har anledning til å søke på grunntilskudd til idrett for 2021. 

Søknad om grunntilskudd til idrett er en enkel søknad basert på antall medlemmer i klubben under 19 år.

Asker idrettsråd og Asker kommune er opptatt av at flest mulig idrettslag skal benytte seg av muligheten til å søke tilskuddet og søknadsfrist er utsatt til 31. mars.

Søknadsprosess:

  • Gå til blå boks med tekst «Søke kulturtilskudd» nederst på siden
  • Rapporter antall barn/unge under 19. år som oppgitt
  • Legg ved årsrapport og regnskap for 2020.

    På grunn av ekstraordinær situasjon i landet har mange idrettslag ikke avholdt årsmøte. Legg da ved utkast til årsrapport og regnskap. Dersom det ikke lar seg gjøre å legge ved begge vedlegg i søknaden sendes disse direkte til hilde.nygaard.ihle@asker.kommune.no.
signature_24759698