Her finner du Fun Friday

Fun Friday er et gratis aktivitetstilbud i regi av idrettslag i Asker.

Fun Friday er åpent for alle i alderen 11 – 16 år.

Du finner Fun Friday i Vollen idrettshall.

Fun Friday Vollen:

Sted: Vollen idrettshall

Ansvar:  Vollen Ungdomslag

Tid: Hver fredag kl. 19:00 – 22:00

Epost: vul@vul.no

Facebook Fun Friday

Fun Friday er idrettens tilbud til barn og unge til sosialisering og lek fredags kvelder. I dag er det kun i Vollen vi har ansvarlige til å drive tilbudet. Vollen ungdomslag gjør til gjengjeld en fantastisk innsats for å glede barn og unge med og uten medlemskap i klubben hver eneste fredag.

Asker idrettsråd startet ordningen i 2014 og vi har også hatt Fun Friday i Askerhallen og i Heggedalshallen. Vi arbeider for å videreføre konseptet i flere idrettshaller og med flere idrettslag i førersetet. Kontakt daglig leder Asker idrettråd ved spørsmål om ordningen eller ved interesse for å være med å tilby ordningen påflere idrettsarenaer i Asker.