Hold motet oppe – det går bra!

Styreleder og daglig leder har i dag hatt et konstruktivt dialogmøte med Ordfører, Direktør for medborgerskap og virksomhetsleder Idrett og friluftsliv om koronasituasjonen og påvirkningen på idretten i Asker. 

Det er en urovekkende og tildels gallopperende smitteøkning i Norge og store deler av idretten står i en krevende situasjon både for å få gjennomført planlagt aktivitet og motivert slitne frivillige til nok et tak. 

Takk for innsatsen til hver især
Vi er alle imponert over det gode arbeidet, innsatsen, samarbeidet om smittevern på tvers av klubber og ikke minst etterlevelsen av smittevernreglene dere over lang tid har vist. Dere har holdt ut og vært disiplinerte i arbeidet for å holde barn og unge i gang med sine idrettsaktiviteter. Dette har dere klart fordi vi er velorganiserte, står sammen og har trygge særforbund sammen med et kompetent idrettsforbund i ryggen. Frivillige og ansatte i idrettslagene gjør en fantastisk jobb under svært krevende forhold og det nedlegges mye arbeid for å redusere smitterisiko. Vi takker dere for dette!

Enhetlig kommunikasjon om regelverk
Det har jevnt over vært mange spørsmål om tolkning av smittevernregler og etter presisering av nye smittevernstiltak forrige uke har det kommet uvanlig  mange spørsmål og henvendelser til både idrettsrådet, kommuneoverlege, ordfører og kommunens representanter. Dette har vært knyttet til både lokalt besluttet og nasjonal regelverk.. Vi forstår at det er vanskelig å manøvrere i regelverket og vil forsøke å hjelpe til så godt vi kan for å besvare alle henvendelser og uklarheter. Vi henviser selvsagt også til de ulike særforbundenes koronavettregler.

For å sikre mest mulig tydelig kommunikasjon rundt regelverket ber vi om at henvendelser og spørsmål sendes til Asker idrettsråd ved daglig leder Gry E. Garlie (gry@askeridrettsrad.no) og Asker kommunes avdeling Idrett og friluftsliv ved avdelingsleder Bente Flygind (bente.flygind@asker.kommune.no). Da er vi best rustet til å svare enhetlig og redusere trykket på blant annet kommuneoverlege og ordfører.  

God hygiene og hold avstand
Vi minner om at de aller viktigste tiltakene for smittevern er god hygiene og å holde avstand. Dersom en ikke kan overholde minst 1 meters avstand skal munnbind benyttes innendørs. Barn under 12 år og personer som av medisinske årsaker ikke kan bruke munnbind er unntatt fra kravet. Det er også unntak for barn og unge under 20 år under trening og utøvelse av fysisk aktivitet. Trenere og instruktører anbefales på det sterkeste til alltid å bruke munnbind. Husk også god hostehygiene, håndhygiene og å unngå å ta deg i ansiktet med urene hender. 

Utover idrettsaktivitetene som kan utøves bør alle i størst mulig grad holde seg hjemme og begrense sosial kontakt med andre i de kommende ukene. På den måten vil vi sammen klare å redusere smitte og spredning av viruset slik at vi snart kan samles og utøve normal aktivitet både i idretten og samfunnet for øvrig.

Vi viser oss tilliten verdig
Vi oppfordrer alle til å holde motet oppe, fortsette å slutte lojalt opp om smitteverntiltakene som formidles lokalt og nasjonalt og stå sammen om å sikre ansvarlige og trygge rammer for idrettslig aktivitet for våre barn og ungdommer – som en av få aktører som fortsatt vises tillit til å holde deler av hjulene i gang.

Husk også at det er lett å #sihei, som Røde Kors oppfordrer til. Det er mange der ute som ikke kan/får være en del av vårt fellesskap akkurat nå, og som vi kan være med å bidra til får en litt lettere hverdag.

Keep up the good work!

/Asker idrettsråd
v/ styreleder Karina Messel og daglig leder Gry E. Garlie