Høring KIF planen 2016-28

Asker kommune har lagt kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2016-28 (KIF planen) på høring med høringsfrist 31. april.

Asker idrettsråd ber idrettslagene sende sine kommentarer til post@askeridrettsrad.no innen fedag 22. april, slik at idretten sender sine samlede innspill til kommunen innen fristens utløp.

Vi ber alle idrettslag respondere, også om man ikke har kommentar til planens innhold. På forhånd takk!

Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2016 – 2020 (KIF planen) er på høring. KIF planen er en av de viktigste kommunale planene for idrettslagene idet den blant annet gir føringer for innholdet i årlige budsjetter.

Kommunen arbeider for større samskaping og samhandling enn tidligere og Asker idrettsråd (AIR) har i år sittet tettere på kommunen enn noen gang ved utarbeidelse av høringsutkastet. Idrettslagene som deltok i arbedeidet med visjon, strategier, mål og tiltak under blant annet idrettsrådets høstkonferanse i oktober 2015 vil kjenne igjen mye av innholdet. AIR har også blitt tilgodesett med et eget vedlegg som følger den politikske saken.

VI BER HVERT ENKELT IDRETTSLAG LESE DOKUMENTENE OG GI EN TILBAKEMELDING TIL IDRETTSRÅDET PÅ DERES SYN PÅ INNHOLDET. DETTE GJELDER BÅDE OM MAN IKKE HAR NOE Å TILFØYE ELLER SER AT TILLEGG/ENDRINGER BØR VURDERES.

I henhold til AIRs samarbeidsavtale med kommunen skal AIR uttale seg på vegne av alle idrettslagene. Alle innspill innarbeides i et oversendelsesnotat fra AIR i tillegg til å videresendes i sin helhet til kommunen.

VI BER OM TILBAKEMELDING INNEN FREDAG 22. APRIL SLIK AT IDRETTSRÅDET KAN OVERSENDE INNSPILLENE SAMLET.

Styret