Høring – nye retningslinjer for tilskudd

Forslag til nye retningslinjer fro tilskudd til frivillige lag og organisasjoner er sendt ut på høring. Alle idrettslag inviteres til å uttale seg innen 12. april og kommunen inviterer også til et informasjonsmøte mandag 8. april.

Se kommunens hjemmesider for mer informasjon, fullstendig høringsbrev og forslag til reviderte retningslinjer. Høringsuttalelser sendes til post@asker.kommune.no.

Spørsmål rettes til Rigmor Stenvik, kulturrådgiver på rstenvik@asker.kommune.no.