Høring; Rapport mulighetsstudie ny ishall/disposisjonsplan Risenga

Kommunen har utarbeidet rapporten «Ny ishall på Risenga/Disposisjonsplan Risenga», med høringsfrist 27. mars.

Den politiske saken om valg av løsning skal fremmes ila første halvår 2015.

Asker idrettsråd har invitert referansegruppen til felles møte onsdag 11. mars og vil koordinere innspill fra idrettslagene.