Høring reguleringsplan Dikemark idrettspark

Formannskapet har i møte 14.04.2020, sak 58/20, godkjent å legge forslag til reguleringsplan for Dikemark idrettspark ut til offentlig ettersyn.

Innspill til saken bes oversendt fra idrettslagene til Asker idrettsråd, som koordinerer innspillene fra idretten i samlet oversendelse innen frist for høring til Asker kommune.

Se lenke for saksfremlegg med vedlegg (lenken går til formannskapets møte 14.04.20, se sak 58/20).

Saken er av betydning for barn og unges mulighet for å drive variert, organisert idrett i et av områdene i Asker kommune som prioriteres for tettstedsutvikling.

Spørsmål  til saken kan rettes til saksbehandler  Gry vibeke Eide på telefon 481 16 214 eller e-post Gry.Vibeke.Eide@asker.kommune.no.

Send innspillet til gry@askeridrettsrad.no innen 5. juni 2020.