Høring; Retningslinjer for fordeling av toppidrettstimer

Komite for teknikk, kultur og fritid vedtok den 26. februar å sende sak om retningslinjer for fordeling av toppidrettstimer ut på høring. Høringsfristen er satt til 8.april.

Asker idrettsråd utnevner en arbeidsgruppe som legger frem et høringsforslag for AIR forum 25. mars. 

For detaljer i saken se vedlagte høringsbrev, saksprotokoll og saksfremstilling med vedlegg for sak om retningslinjer for fordeling av toppidrettstimer. Det er også mulig å se saken på Asker kommunes hjemmesider.

I henhold til det politiske vedtaket så skal Asker idrettsråd, i samarbeid med idrettslagene, utarbeide et felles høringsinnspill.

Høringsfrist er satt til 8. april. Saken med høringsinnspill legges så frem for ny politisk behandling i Komite for teknikk, kultur og fritid 7. mai.