Høringssvar områderegulering Føyka/Elvely

Asker idrettsråd har sendt høringsuttalelse til kommunens behandling av reguleringsforslag, områderegulering Føyka/Elvely. 

Idrettsrådets momenter til høringen retter seg mot 1) tilfredshet med at kommunen legger til rette for fremtidig mulig anleggsutbygging 2) fokus på breddeidrett og toppidrett på anlegget 3) bevare aktivitetsområde tilsvarende sandvolleyballbanene og skateanlegget ved Føyka

Se vedlegg for innsendt høringssvar.