Høringssvar områderegulering Vestre Billingstad

Asker idrettsråd har sendt høringssvar til kommunens behandling av områdereulering for Vestre Billingstad.

Idrettsrådets momenter til høringen retter seg mot: 1) Knapphet knyttet til areal til idrettsformål 2) Knapphet knyttet til anlegg for innendørsidretter og gymaktivitet 3) Trafikksikkerhet

Se vedlegg for helhetlig høringssvar, inkludert innspill fra idrettslagene.