Høringsuttalelse kommunereform

Asker idrettsråd gjennomførte AIR Forum 11. mai med tema kommunereform. I etterkant av forumet leverte AIR innspill til begrenset høring knyttet til kommunereformen.

Vi viser til vedlegg for AIRs innspill.

Se vedlegg.