Høstens timeplan for Aktiv på Dagtid

Aktiv på dagtid er et aktivitetstilbud på dagtid for voksne bosatt i Asker, og som er helt eller delvis utenfor arbeidslivet. Timene er av god kvalitet og nivået passer for de aller fleste.

TIlbudet i Asker er et samarbeid mellom Asker kommune, Nav Asker, lokale idrettslag og Asker idrettsråd.

Les mer på 

https://www.asker.kommune.no/helse-og-omsorg/aktiv-pa-dagtid/
1000_90_83120191558161_7.png