Høstkonferanse AIR 16.-17. oktober på Vettre

Asker idrettsråd har gleden av å invitere til årets viktigste treff for idrettsledere i Asker- nemlig høstkonferansen.

I år samler vi troppene på Thon hotel Vettre og håper på minst like mange deltakere som tidligere år. 

Idrettspresident Tom Tvedt er invitert og det skal diskutere mange svært viktige temaer knyttet til blant annet rammevilkår, inkludering og investeringer.

Asker Idrettsråd ønsker velkommen til årets Høstkonferanse 16. – 17. oktober på Thon Hotell Vettre.

Vi har i år invitert vår nyvalgte idrettspresident, Tom Tvedt, til vår høstkonferanse og håper han finner anledning til å besøke «et av landets mest velfungerende idrettsråd» (sitat leder av Akershus idrettskrets) med sine flotte idrettsledere og engasjerte politikere og kommuneadministrasjon. Vi har dessverre ennå ikke fått endelig bekreftelse fra idrettspresidenten.

Konferansen vil inneholde:

  • Diskusjoner rundt rullering av kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2017-2020
  • Høring på rådmannens forslag til Handlingsprogram 2016-101
  • Idrett & inkludering
  • Asker idrettsråd vil presentere et verktøy for prioritering av anlegg, utarbeidet i samarbeid med eksternt konsulentselskap
  • Idrett& folkehelse

Konferansen avholdes på Thon hotell Vettre og strekker seg fra fredag ettermiddag ca kl 1630 til lørdag ca kl 1400. Detaljert program ettersendes.

Vi ber om en bekreftelse på deltagelse og om det er ønskelig med overnatting. Egenandel for den enkelte er kr. 800,- ved overnatting og kr. 500,- uten overnatting. Egenandel innbetales til konto 1620.31.65548 før ankomst.

Vi oppfordrer alle til å tilbringe kvelden på Thon hotell Vettre for hyggelig samvære, nyttig nettverksbygging og fortsettelse av gode diskusjoner.

Send epost tilpost@askeridrettsrad.no for påmelding snarlig og innen 1. oktober.

Vel møtt til viktige diskusjoner og beslutninger for idretten i Asker samt muligheten til å bli bedre kjent med 40-50 idrettsledere og viktige frivillige ildsjeler i kommunen.

Styret