Høstkonferansen 2015

Asker idrettsråds høstkonferanse avholdes i år i Asker (sted ikke bestemt) fredag 16. oktober fra ca kl 1600 til lørdag 17. oktober ca kl 1500.
Konferansen vil være konsentrert rundt Handlingsprogram 2016-19 og rullering av kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2017-2020, men vil også ta opp andre temaer.
Nærmere detaljer om innhold og avvikling formidles i løpet av august/september. Sett av datoen for årets viktigste møte mellom idretten, politikerne og administrasjonen.
Asker idrettsråds høstkonferanse avholdes i år i Asker (sted ikke bestemt) fredag 16. oktober fra ca kl 1600 til lørdag 17. oktober ca kl 1500.
Programmet kommer til å være konsentrert rundt Handlingsprogram 2016-19 og rullering av kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2017-2020, men vil også ta opp andre temaer.
Vi vil med dette forhåndsvarlse datoen. Nærmere detaljer om innhold og avvikling formidles i løpet av august/september. Vi ber iderttslagene videreformidle datoen til styret og andre ressurspersoner i idrettslaget og kommunens administrasjon om å videreformidle til andre kolleger i kommunen som med fordel bør delta.
Vi ser frem til å igjen å diskutere idrettens ståsted og fremtid i Asker. Dette er alltid svært nyttige diskusjoner for Askeridretten og vi er opptatt av tett samhandling mellom idretten, politikere og kommunens administrasjon.