Høstkonferansen AIR 18.-19. oktober 2013

AIR ønsker velkommen til høstens viktigste møtested for Askeridretten, høstkonferansen til Asker idrettsråd 18.-19. oktober på Sundvolden hotell. 

På programmet informeres det om viktige politiske saker og prosesser og idrettslagene har en stor oppgave forran seg i forbindelse med prioritering av anlegg både på kort og lang sikt. Her er det viktig å delta og påvirke

Kjære idrettsvenner,

AIR ønsker velkommen til høstens viktigste møtsted for Askeridretten, høstkonferansen til Asker idrettsråd 18.-19. oktober på Sundvolden hotell. 
Årets program er noe utvidet fra tidligere år ob vi ber deg legge merke til at vi starter med registrering kl. 1600 fredag ettermiddag.
På programmet informeres det om viktige politiske saker og prosesser og idrettslagene har en stor oppgave forran seg i forbindelse med prioritering av anlegg både på kort og lang sikt. Her der det viktig å delta og påvirke. Det vil få betydning for anleggsutvikling i Asker i et ti-års perspektiv.
Vennligst send påmelding til post@askeridrettsrad.no innen 8/10-2013, med innbetaling av egenandel innen samme frist.
Velkommen!