Husk å søke vare- og tjenestemomskompensasjon – frist 15. august

Har dere husket å søke om vare-og tjenestemomskompensasjon?

Ikke gå glipp av inntekter – søk om momskompensasjon!

Formålet med ordningen er å kompensere de kostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester. 

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) administrerer ordningen på vegne av alle sine medlemsorganisasjoner. Alle medlemsorganisasjonene skal forholde seg til NIF og rapportere til NIF (ikke direkte til Lotteri- og stiftelsestilsynet).

Les mer om søknad om vare- og tjenestemoms for 2014.