Husk tilskudd til identitetsbyggende arrangement

Idrettslagene kan søke på tilskudd til identitetsbyggende arrangementer og prosjekter med frist 1. januar 2020.

Tilskuddet er et virkemiddel for å fremme felleskap og felles identitet gjennom å støtte arrangementer og samarbeidsprosjekter på tvers av de forhenværende kommunegrensene i nye Asker.

Fra utlysningen:

Det kan søkes om støtte til produksjoner og/eller fremføringer, arrangementer, aktiviteter og opplevelser som gjenspeiler et mangfold av uttrykk innen kunst, kultur, idrett og friluft.

Arrangementet/prosjektet må være allment tilgjengelig og åpent for alle.

Tilskudd gis ikke til drift av lag/forening/institusjoner mm.

Kommunale virksomheter kan bli vurdert, men det forutsetter at de har et samarbeid med noen utenfor sin egen virksomhet. 

Det kan ikke søkes støtte fra andre kommunale tilskuddsordninger i tillegg til denne til samme prosjekt/arrangement.

Det ses spesielt etter prosjekter med stor samarbeidsfaktor, hvor flere lag og foreninger på tvers av de gamle kommunegrensene, lager noe nytt sammen.

Se formål og kriterier for ordningen her.