Hvordan mener du kommunens tilskuddsordninger skal være – nytt dialogmøte

Kommunen inviterer til nytt dialogmøte om endring av prinsipper og føringer for tilskuddsordninger for lag og foreninger.

Møtet avholdes digitalt 21. september kl. 17:00 – 18:30

Lenke til møtet: https://askerkommune.zoom.us/j/83546739521

Se også oversikt over eksisterende tilskuddsordninger og videopresentasjon av tilskuddsordningene til lag og foreninger i tidligere Hurum, Røyken og Asker: https://www.asker.kommune.no/frivillighet-og–innbyggersamarbeid/tilskuddsordninger/.

Det har hittil vært avholdt to dialogmøte om temaet og innspill fra workshop 24. august ligger som vedlegg. Disse tar kommunen med når det nå jobbes videre med å lage ny modell og prinsipper for tilskuddsordningene. På neste digitale dialogmøte vil kommunen presentere så lagt de er kommet med ny modell og forslag til prinsipper.

Kontakt Marte Kvernland, rådgiver Strategi og utredning i Asker kommune ved spørsmål: Marte.kvernland@asker.kommune.no / Mobil: 915 20 384