Hvordan mener du kommunens tilskuddsordninger skal være?

Kommunen inviterer til dialogmøte med frivilligheten tirsdag 24. august klokken 16:30-18:00 på NaKuHel i Semsveien 168 i Asker.

Husk påmelding og at det er begrenset antall plasser.