Hvordan står det egentlig til?

Asker idrettsråd inviterer idrettslagene og utvalg for medborgerskap og utvalg for oppvekst til en dialog 11. november kl. 18:00 om hvordan det egentlig står til rundt omkring i de 94 idrettslagene i Asker.


Temaer;
– Hvordan har koronasituasjonen påvirket idrettslagene?
– Hvordan ser idrettslagene på situasjonen for frivilligheten fremover?
– Hvilke tanker har idrettslagene om mulige virkemidler for å styrke Askers største frivillige bevegelse?

Vi ønsker at idrettslagenes tillitsapparat skal få møte politisk ledelse for å gi et reelt inntrykk av hvordan idrettslagene har håndtert 8 måneder med pandemi – både hvilke utfordringer man ser og hvilke muligheter som har dukket opp.

Vi ber om elektronisk påmelding via denne lenken (for best mulig ssittesporing). Trykk gjerne også «skal» på vårt Facebook arrangment innen 5. november.

Møtested er Venskaben i Asker sentrum.

Vi vil også legge opp til mulighet for å delta elektronisk og oppdaterer her når lenke er klar. MERK at ved fysisk møte kan kun opptil 2 personer møte per idrettslag. 


Møtet avholdes innenfor gjeldende smittevernregler og vi ber om forståelse for at endringer i forhold til ovenstående kan skje.Vi håper å se dere hver i sær og ønsker vel møtt!


/Asker idrettråd