Idrett for utviklingshemmede; fagkveld og aktivitetsleir

Akershus idrettskrets inviterer til:

1) Fagkveld – idrett for utviklingshemmede 15. april

2) Aktivitetsleir for utviklingshemmede på Haraldvangen i juli

Se vedlegg for mer informasjon og påmelding.