Idrett og folkehelse er to sider av samme sak

Generalsekretær Inge Andersen i NIF gav de mange fremmøtte på AIR Forum onsdag 26/8 tankevekkere på rekke og rad knyttet til idrett som helsefremmende faktor.

Idrett og folkehelse er to sider av samme sak og NIF er en medlemsorganisasjon med folkehelse som konsekvens av sin aktivitet, sier Andersen.

Med 27 000 frivillige årsverk tilsvarende 14 milliarder kroner og en verdiskapning i idrettslagene på samme nivå bidrar idretten med 28 milliarder kroner årlig! Heia idretten!

Inge Andersen, generalsekretær Norges idrettsforbund

Se vedlegg for Inge Andersens presentasjon fra AIR forum.

Noen av generalsekretærens poenger:

 • 50% av norges befolkning er involvert i idrett
 • Totalt ca 28 mrd i verdiskapning i norsk idrett
 • Idrett som helsefremmende element
 • Idretten er langt fremme gjeldende retningslinjer for seksuell trakassering, politiattester og andre verdibaserte elementer
 • Idretten som viktig møtearena, spesielt også med tanke på den teknologiske kommunikasjonen som dagens ungdom lever i. Idrett er viktig som samlingspunkt og kan motvirke ensomhet
 • Idrettens er viktigste møtearena ved siden av skolen
 • Idretten inkluderer alle funksjonsnivå i en og samme organisasjon
 • Legitimiteten til idretten ligger i breddeidretten
 • Idretten er et lim i lokalsamfunnet
 • Idrett og follkehelse er to sider av samme sak
 • NIF er en medlemsorganisajson med folkehelse som konsekvens
 • Ubegripelig at ikke politikere ikke evner å se at idrett er så viktig for folkehelsen. Milliarder renner ut i helsebudsjettet (under behandlingsparaplyen) mens forebygging, blant annet gjennom idrett, ikke prioriteres.
 • Klubber som driver svømmeundervisning er viktig. Det må tas ansvar for at alle barn kan svømme før de er 10 år
 • Idretten som tjenesteleverandør – idretten sitter på kompetanse og også på anlegg
 • Idrettens møte med det flerkulturelle samfunnet. Kommunikasjon som gjenkjennes uavhengig av språk og grenser
 • Ingen konflikt mellom idrett som folkehelse og toppidrett. Vi klarer begge deler!

Heidi Rustand, folkehelsekoordinator Asker kommune

Se vedlegg for Heidi Rustands presentasjon fra AIR forum.

Folkehelsekoordinator Heidi Rustands innlegg om kommunedelplan for folkehelse 2015-2026 ble godt mottatt av forsamlingen. Rustand innledet med at «idretten glir rett inn» i helsefremmende tiltak i planen og er en viktig pilar i en av de fire viktige innsatsfaltorene for god folkehelse!

Noen av folkehelsekoordinatorens poenger:

 • Kommunedelplanen har havnet på et strategisk nivå idet den er en 12års plan. Utfordringen er at det kan bli mindre konkret her. Konkreteiseringen skal skje inn i handlingsplanen.
 • Arbeider med folk flest, der idretten har en viktig rolle. Opprettholde den gode helsa.
 • Viktig at folk flest prioriteres idet dersom den generelle folkhelsen faller blant majoriteten vil dette få store konsekvenser for Askersamfunnet
 • Samtidig viktig å være klar over at hver enkelt som faller utenfor koster samfunnet/kommunen MYE
 • Mange har mye å lære av idretten. Spesielt god og viktig i inkluderingsarbeidet
 • Aktivitet og hvor god råd du har henger sammen
 • Hva tjener man på å jobbe med helsefremmende tiltak (som idretten). Utfordring til idretten: Få frem tallgrunnlaget!
 • Idretten har et ekstra ansvar ift integrering fordi idretten er kulturnøytral. Man må løfte seg enda mer for å jobbe med inkludering
 • Idretten kan overføre kunnskap til andre organisasjoner
 • Økt hverdagaktivitet er essensielt og her er idretten viktig. Det bør satses på idrettsanlegg som kan nå mange