Idrettens Hederskveld 22. nov. – meld inn kandidater

Asker idrettsråd inviterer til Idrettskonferansen 2019 og vil også i år hedre arbeidet som nedlegges i idretten i nye Asker kommune gjennom syv ulike priser som deles ut på Idrettens Hederskveld. Konferansen og Hederskvelden foregår i Teglen kulturhus i Røyken 22. november kl. 11 – 23

Vi deler for andre gang ut priser for utmerkelser i hele syv kategorier. Se vedlegg for utfyllende informasjon knyttet til kriterier.


Vi ser frem til å motta forslag til kandidater fra hele Askeridretten innen fristen 
28. oktober.

1000_90_9202019191961_7.png

NB – endret frist til 28. oktober.

NB! Husk å spre invitasjonen til alle deler av idrettslaget og del lenker på hjemmeside og facebookside.

Vi ser frem til å høre fra idretten i Røyken, Hurum og Asker.

Ved spørsmål kontakt

Gry E. Garlie

Daglig leder

M: 90 78 15 15

E: gry@askeridrettsrad.no