Idrettens svar på høring av politisk sak om sesongdefinisjoner

Politisk sak om sesongdefinisjoner for idrettsaktivitet er under behandling. 

Asker idrettsråd har oppnevnt en arbeidsgruppe bestående av representanter fra idrettslaggene for å utarbeide grunnlag for idrettens svar på høringen. Arbeidsgruppen har arbeidet raskt og grundig og har levert sitt innspill til AIR. Innspillet er oversendt rådmannen og komité for teknikk, kultur og fritid som AIRs svar på høringen.

Se vedlegg for svar på høringen.