Idretts SFO i Asker – mulighet for å synliggjøre idrettslagene

Idretts- og Frilufts SFO tilbys to ganger i uken for 3. og 4. trinn på alle skoler. Hver skole utarbeider en lokal plan for hvilke idretts- og friluftsaktiviteter SFO skal tilby gjennom året. De ansatte planlegger og gjennomfører aktivitetene selv.

I perioder engasjeres frivilligheten til å gjennomføre aktivitetskurs sammen med barna. Her har idrettslagene vært dyktige på å bidra og det er plass til enda flere tilbud fra enda flere idrettslag.

Idretts- og Frilufts SFO tilbys to ganger i uken for 3. og 4. trinn på alle skoler. Hver skole utarbeider en lokal plan for hvilke idretts- og friluftsaktiviteter SFO skal tilby gjennom året. De ansatte planlegger og gjennomfører aktivitetene selv. 

I perioder engasjeres frivilligheten til å gjennomføre aktivitetskurs sammen med barna. Her har idrettslagene vært dyktige på å bidra og det er plass til enda flere tilbud fra enda flere idrettslag.

Et viktig mål med Idretts- og Frilufts SFO er at alle barna skal oppleve aktivitets- og mestringsglede gjennom varierte idrettsaktiviteter og friluftsliv i og rundt skolens nærmiljø.

Se den flotte filmen om idretts- og frilufts SFO i Asker.

Ta kontakt med Morten Håland, faglig rådgiver for skole og SFO i Asker kommune, dersom ditt idrettslag ønsker mer informasjon eller har et konkret ønske for å bidra til mer allsidig aktivitet for skolebarna våre. Morten treffes på morten.haland@asker.kommune.no.