Idrettsanleggene holdes stengt

Asker kommune har sendt følgende melding til idrettslag som har driftsansvar på kommunale idrettsanlegg:

«Vedlagt følger en plakat/informasjon utarbeidet av Asker kommune. Krisestaben har besluttet at ALLE idrettsanlegg i kommunen skal være stengt med umiddelbar virkning.

Asker kommune ber dere som eiere/driftsoperatører om å sette opp vedlagte plakat/informasjonsskriv på deres anlegg. Idrettshaller skal være låst og ikke tilgjengelige. På utendørsanlegg bes dette hengt opp der man har sin naturlige adkomst til banen/anlegget.

På forhånd takk for hjelpen !»


Asker idrettsråd oppfordrer også alle idrettslag med egne anlegg om å følge regjeringens, Norges Idrettsforbunds og kommunens føringer og takker samtidig for den ekstraordinære innsatsen dere gjør og har gjort for å bidra til å hindre spredning av smitte!