Idrettsbefaring til Trondheim

Politikere og administrasjon fra kommunen, samt styrerepresentanter fra Asker idrettsråd var torsdag 5. mars på besøk til idrettsavdelingen og idrettsrådet i Trondheim kommune. 

Besøket og befaringen ble gjennomført etter initiativ fra AIR med mål om å bidra til videreutvikling av det allerede gode arbeidet som gjøres relatert til idrett i Asker. 

Vi takker Tronheim kommune og Idrettsrådet i Trondheim for stor  gjestfrihet og villighet til å dele sine erfaringer. Vi takker også spesielt administrasjonen i egen kommune, med direktør Ragnar Sand Fuglum i spissen, for engasjement for idretten og vilje til å se utover egne kommunegrenser.

Trondheim kommune la opp til en ambisiøs ferd rundt på ulike anlegg i kommunen, og det ble også tid til erfaringsutveksling underveis. 

Se vedlegg for utførlig beskrivelse av anleggene delegasjonen fra Asker besøkte.

Fra Asker stilte:

Lene Conradi

Ordfører

Ragnar Sand Fuglum

Direktør Teknikk og Miljø

Per Steine

Rådgiver rådmannens stab

Lisbeth Stokke Fjeldly

Leder Natur og Idrett

Bjørn Erik Olsen

Rådgiver Natur og Idrett

Ingrid Drivenes

Rådgiver Natur og Idrett

Trygve Lia

Politiker (H) – Leder komité for teknikk, kultur og fritid

Sigurd Øvergaard

Leder Asker idrettsråd

Per Bjørseth

Styremedlem Asker idrettsråd

Fra Trondheim stilte:

Rita  Ottervik

Ordfører

Morten Wolden

Kommunaldirektør Kultur og Næring

Ellen-Birgitte Strømø

Leder Idrett og Friluftsliv

Håvard Fjeldvær

Ressursperson idretten

Anne-Lise Bratsberg

Leder Idrettsrådet i Trondheim

Bjørn Kilskar

Daglig leder Idrettsrådet i Trondheim