IdrettsGlede for alle i Askeridretten – konferanse 10/4

Sett av onsdag 10. april kl 17:00 – 21:00 til en viktig motivasjons- og fagdag med tema idrett for funksjonshemmede

Program og fyldigere omtale distribueres når dette foreligger.  

I samarbeid med Asker kommune og Akershus Idrettskrets inviterer Asker Idrettsråd til konferanse med fokus på mennesker med nedsatt funksjonsevne onsdag 10. april klokken 17:00 – 21:00 på kulturhuset i Asker. Konferansen er en viktig del av samarbeidprosjektet «IdrettdGlede for alle i Askeridretten».

Målet med konferansen er å initiere prosesser som vil lede til konkrete, nye tiltak rettet mot mennesker med nedsatt funksjonsevne. Vi ønsker å engasjere, motivere og inspirere gjennom gode eksempler både fra Asker og fra andre deler av Norge.

Fokuset for prosjektets andre år er å skape idrett for mennesker med nedsatt psykisk funksjonsevne.

Program og invitasjon kommer.

Kontakt gjerne Asker Idrettsråd om du har tanker og synspunkter for gjennomføring av konferansen eller oppfølging i etterkant av konferansen. Vi ser frem til å høre fra deg.

 

Prosjektleder Gry E. Garlie

E: gry@askeridrettsrad.no
M: 90 78 15 15