Idrettsglede for alle – tilbud til aldersgruppen 60+

Idrettslagene i Asker har tilbud til alle aldersgrupper. En aldersgruppe med økende deltagelse er «yngre eldre» og «litt eldre eldre».

Noen av tilbudene til idrettslagene synliggjøres i Asker kommunes avdeling Aktv Fritid sin timeplan.

1000_90_831201916821_7.png

Vi vet at ikke alle tilbudene i idrettslagene for målgruppen er publisert i denne kalenderen. Asker idrettsråd oppfordrer det enkelte idrettslag å ta kontakt med daglig leder i idrettsrådet for utfyllende informasjon.

Gry E: Garlie
E: gry@askeridrettsrad.no

M: 90 78 15 15 

Vedlegg: