Idrettsglede for alle – Velkommen til Asker idrettsråd, Heidi!

Asker idrettsråd er opptatt av at alle barn og unge som ønsker, skal få muligheten til å delta i idretten uavhengig økonomi, bakgrunn, kjønn og annet. Idretten er en av de viktigste sosiale arenaene i samfunnet og gir gode muligheter for mestring, nye vennskap og idrettsglede! Dette fortjener alle barn og unge å oppleve.

For å videreføre og styrke vårt arbeid med å sikre mindre ulikhet blant barn og unge har idrettsrådet ansatt Heidi Merete Johansen som inkluderingsansvarlig. Heidi er en viktig ressurs for Asker idrettsråd og vi gleder oss til å kunne jobbe enda mer målrettet med inkluderingsarbeidet i idretten i Asker.

Idrettslagene i Asker står for den største areanen for inkludering i Asker. Hvert enkelt idrettslag gjør en fantastisk innsats for å bidra til mindre ulikhet i sitt enkelte lokalsamfunn. Asker idrettsråd arbeider for å synliggjøre idrettslagenes aktivitetstilbud og idretten ståsted som inkluderingsarena.

For å styrke arbeidet har Asker idrettsråd ansatt Heidi Merete Johansen som inkluderingsansvarlig med hovedansvar for to av de største prosjektene Asker idrettsråd har initiert; aktivitetsguideordningen og BUA Asker. Heidi kommer fra stillingen som SFO leder ved Heggedal skole, og har gjennom sitt arbeid vært svært engasjert i gode aktivitetstilbud for barn og unge. I kraft av sin stilling og som frivillig har Heidi bidratt sterkt til å etablere BUA Heggedal og vil benytte sin erfaring og sitt nettverk for videreutvikling av BUA i hele Asker. 

– Hvis du som barn eller ungdom faller utenfor idretten mister du en viktig arena for sosialisering, mestring og muligheten til å oppleve idrettsglede ved å være i aktivitet, sier Heidi Merete Johansen.

Heidi vil arbeide i en 50 % stilling for Asker idrettsråd. Inkludering, mestring og god fysisk og psykisk helse er nøkkelord for hennes tilnærming til idrettens arbeid til beste for innbyggere i alle generasjoner. Idrettens egenverdi og idrettens betydning for folkehelsen vil være hennes inngang til arbeidet. 

Heidi treffes på:

E: heidi@askeridrettsrad.no

M: 48 29 98 87

Vi gleder oss til å arbeide mer målrettet med inkluderingsarbeid sammen med idrettslagene.