IdrettsGlede i Askerhallen lørdag 2. november

Vi ønsker velkommen til fysisk aktivitet og IdrettsGlede for alle med nedsatt funksjonsevne i Askerhallen lørdag 2. november 2013 klokken 1100 – 1600.

Hallen er åpen for barn, unge og voksne som ønsker å prøve seg på nye idretter.

Se vedlagte invitasjon til åpen idrettsdag med idrett for funksjonshemmede som tema.

Du kan prøve deg på blant annet tennis, tae kwon-do, håndball, turn, ishockey og mer til – se vedlagte tidsskjema.

 

Vi ser frem til å se deg!

 

Kontakt Gry E. Garlie ved spørsmål.
M: 90 78 15 15
E: gry@askeridrettsrad.no 


Vedlegg: