IDRETTSKONFERANSEN 2019

Asker idrettsråd arrangerer 22. november Idrettskonferansen 2019 i Teglen (Spikkestad Kirke- og Kultursenter) i Spikkestad. Konferansen er tredelt med ulike temaer og målgrupper.

Hovedtemaer er samspill, samarbeid og hvordan gjøre hverandre gode. Vi er så heldig å ha med oss viktige personer fra idretten, kommunen, næringslivet og ikke minst gode inspiratorer!

Konferansedagen avsluttes med Idrettens Hederskveld kl. 20-23, der priser deles ut til ildsjeler i og rundt idretten.

Elektronisk påmelding innen 20. november. NB! Begrenset antall plasser.

1000_90_103120192036331_7.png

Trykk her for påmelding.

Vel møtt!