Idrettspolitisk debatt 29. august

Hva skjer med idretten i Nye Asker etter kommunesammenslåingen? Blir det gratis for barn og unge å drive med idrett? Avsettes det tilstrekkelig med areal til å bygge idrettsanlegg? Får vi trygge transportløsninger til og fra idrettsanleggene? Vil Asker kommune satse på Aktive lokalsamfunn? Vil den nye kommunen bedre rammevilkårene til idretten?

Politikerne utfordres av dyktige debattledere. Kom og delta i debatten og bli med på å sette premisser for idretten i nye Asker!

AIR Forum er Askeridrettens (idrettslagene i Asker, Røyken og Hurum) møteplass for viktige diskusjoner. Vi ønsker velkommen til:

Idrettspolitisk debatt

Torsdag 29. august kl. 17:30 – 21:00     

i Multisalen (2. etg.) på Asker Kulturhus

  • Hva skjer med idretten i Nye Asker etter kommunesammenslåingen? 
  • Blir det gratis for barn og unge å drive med idrett? 
  • Får vi trygge transportløsninger til og fra idrettsanleggene? 
  • Vil Asker kommune satse på Aktive lokalsamfunn?
  • Vil den nye kommunen bedre rammevilkårene til idretten?

Agenda:

17:30–18:00   Registrering og mingling

18:00–18:15   Velkommen og bakgrunn v/Asker idrettsråd

18:15–19:15   Idrettspolitisk debatt – del 1

19:15–19:30   Pause

19:30–20:30   Idrettspolitisk debatt – del 2

20:30–21:00   Avklaringer og oppsummering

Kom og delta i debatten og bli med på å sette premisser for idretten i
nye Asker kommune!

Påmelding på facebook.

 Velkommen!