Idrettspolitisk dokument for Askeridretten på høring

Idrettspolitisk dokument ble lagt frem for årsmøtet til Asker idrettsråd 2017 med vedtak om å sende dokumentet på høring til idrettslagene.

Styret ber idrettslagene diskutere dokumentet i eget styremøte og gi tilbakemelding på innholdet innen 15. september 2017 til post@askeridrettsrad.no. Idrettspolitisk dokument for Asker Idrettsråd behandles deretter på høstkonferansen til AIR 22.-23. september. 

Årsmøtet til Asker idrettsråd 2017 vedtok å sende Idrettspolitisk dokument for Asker idrettsråd og Askeridretten på høring til idrettslagene, vennligst se vedlagte dokument.

Styret ber idrettslagene diskutere dokumentet i eget styremøte og gi tilbakemelding på innholdet innen 15. september 2017 til post@askeridrettsrad.no. Idrettspolitisk dokument for Asker Idrettsråd behandles deretter på høstkonferansen til AIR 22.-23. september. 

Dokumentets innhold er blant annet tuftet på tidligere tilbakemeldinger fra klubbene knyttet til innspill til Kommunedelplan for Idrett, Fysisk aktivitet og Friluftsliv 2016-2028 (KIF planen) og Norges Idrettsforbunds vedtatte idrettspolitiske dokument.

Kontakt styreleder Kåre Møllerhagen eller daglig leder ved spørsmål.