Idrettsrådene tyvstartet på kommunesammenslåingen

Idrettsrådene i Asker, Røyken og Hurum forskutterte resultatet av kommunestyre-behandlingene om å slå sammen de tre kommunene, og hadde sitt første felles møte med alle idrettsrådsstyrene i Asker på lørdag.


Idrettsrådene ønsker å samordne seg tidlig, slik at de aktivt kan påvirke den langsiktige integrasjonsprosessen som nå starter, og sannsynligvis ender med sammenslutning fra 1.1.2020. 

Idrettsrådene i Asker, Røyken og Hurum tyvstartet på kommunesammenslåing! 

 

Idrettsrådene i Asker, Røyken og Hurum forskutterte resultatet av kommunestyrebehandlingene om å slå sammen de tre kommunene, og hadde sitt første felles møte med alle idrettsrådsstyrene i Asker på lørdag.


Idrettsrådene ønsker å samordne seg tidlig, slik at de aktivt kan påvirke den langsiktige integrasjonsprosessen som nå starter, og sannsynligvis ender med sammenslutning fra 1.1.2020. 


Møtet på lørdag etablerte en arbeidsgruppe på 7 personer som skal utarbeide en intensjonsavtale med prinsipper for det videre samarbeidet. Ambisjonen er å ha etablert et felles idrettsråd med omforent idrettspolitikk og prioriteringer før start i 2020.


Med rundt 38 000 medlemmer vil idretten være en stor aktør i det frivillige arbeid, og rådene ønsker å utvikle et tett partnerskap med den nye kommunen. Hurum har 14 idrettslag med 3 000 medlemmer, Røyken har 21 idrettslag og 8 800 medlemmer og Asker 61 idrettslag og 26000 medlemmer.


Intensjonsavtalen om sammenslåing av Hurum, Røyken og Asker sier at den nye kommunen skal være ledende i landet på næringsutvikling. Idrettsrådene er av den klare oppfatning at samme ambisjon burde gjelde for idrett og fysisk aktivitet!


 

                                                      Asker, 11. Juni 2016

 

                                             Styreledere i idrettsrådene

 

Guri Berg                                    Erik Wallentin      Kåre Møllerhagen

 Hurum                                                Røyken                                Asker

Personene på bildet er:
Øverst til venstre mot høyre:
Bjørn Olsen, sekretær Røyken IR
Per Anders Owren, styremedlem Asker IR
Nils Brodersen, styremedlem Hurum IR
Anne-Marie Cristophersen, nestleder Asker IR
Gry E. Garlie, daglig leder Asker IR
Guri Berg, styreleder Hurum IR
Anita Munkvold, styremedlem Asker IR
Asgeir Mamen, styremedlem Asker IR
Erik Wallentin, styreleder Røyken IR
Nederst til venstre mot høyre;
Ragna Alstadheim, varamedlem Asker IR
Morten B. Henriksen, styremedlem Røyken IR
Hasse Svanberg, styrmedlem Røyken IR
Olav Lefdal, styremedlem Røyken IR
Kåre Møllerhagen, styreleder Asker IR
Tilstede, men ikke under fotograferingen; Walter Johansen, styremedlem Røyken IR