Idrettsrådet avholder årsmøte torsdag 19. mars 2015

AIR avholder årsmøte på hotell Scandic Asker torsdag 19. mars kl 18:00. Registrering og en liten matbit fra kl 17:30.

Espen Tønnesen fra Norges idrettshøyskole vil holde et spennende innlegg for årsmøtet gjeldende trening for jenter og gutter i pubertetsårene. Avdeling Idrett og Friluftsliv vil orientere om status i arbeidet med rullering av kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 

Frist for innmelding av saker og påmelding av representanter er 5. mars. Saksliste og agenda for kvelden vil være tilgjengelig på vår hjemmeside senest 12. mars.

Til klubbene/idrettslagene

Vennligst se vedlegg for innkalling til årsmøte for Asker idrettsråd torsdag 19. mars klokken 18:00 på hotell Scandic Asker, også sendt per epost. Oppmøte, registrering og en liten matbit fra klokken 17:30.

AIR ber klubbene/idrettslagene om å returnere fullmaktsskjema for sine representanter innen torsdag 5. mars. Representantene skal være valgt av årsmøtet eller være oppnevt av styret etter fullmakt. Fungerende link til NIFs lovtekst gjeldende valg av representanter settes inn her idet den dessverre ikke fungerer i vår PDF utgave.

Årsmøtet innledes ved:

  • Foredrag av Espen Tønnesen fra Norges idrettshøyskole med tema «Sunn ungdomsidrett – er det forskjell i trening av jenter og gutter i pubertetsårene?»
  • Orientering fra avdeling Natur og Idrett gjeldende rullering av kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Å være omtalt/prioritert i denne planen er nøkkelen for ethvert idrettslag som ønsker å gjennomføre idrettsrelaterte tiltak med økonomisk støtte fra kommunen.

Vel møtt!

/Styret