Idrettsregistreringen 2013 pågår!

Frist for rapporteringen er 31. januar.
Mer info og veiledning finner dere på NIF sin hjemmeside.