Idrettsregistreringen 2015

Husk idrettsregistreringen 2015

Idrettsregistreringen gjennomføres fra 2. januar til 31. januar ved at idrettslagene rapporterer nøkkelinformasjon inn til NIF på en enkel nettbasert løsning.

 

NIF har laget en veiledning til registreringen.

Idrettsregistreringen 2015 åpnet 2. januar.

Tallene fra idrettsregistreringen danner grunnlag for ulike økonomisk støtteordninger (lokale aktivitetsmidler, utstyrsmidler, kommunale midler etc). Videre er tallene fra idrettsregistreringen grunnlag for statistikker om og for idretten.

Hvis du har problem med registreringen som veiledningene ikke svarer på, kan du kontakte
NIFs IT-support på e-post: ir@idrettsforbundet.no eller telefon 03615 (åpent 08:00 – 20:00
hverdager).

Lykke til!