Idrettssommeren 2021 – informasjonsmøte om tilskuddsmulighet

Regjeringen har tildelt Asker kommune kr. 11,7 millioner som skal gå tilskudd til aktivitetstilbud til barn og unge i sommerferien i år. En del av denne summen er øremerket aktivitetstilbud i regi av lag og foreninger og andre som oppfyller kriteriene. 

Asker idrettsråd er bedt om å koordinere flere aktiviteter og vil tilrettelegge for trening på kveldstid i for organisert idrett i 10 idrettshaller, skape aktiviteter i de samme 10 idrettshallene på dagtid i store deler av sommeren, holde BUA åpen gjennom sommeren, utdanne ungdommer til aktivitetsledere og gi dem arbeidserfaring og ikke minst bidra til å synliggjøre all den flotte aktiviteten dere som idrettslag skal gjennomføre.

I dette bildet opplever vi at det er mange spørsmål til hva idrettslagene kan søke til gjennom sommermidlene fra kommunen. Dette idet mange har egne allerede planlagte aktiviteter og aktiviteter i samarbeid med idrettsrådet eller andre.

Vi inviterer derfor til digitalt informasjonsmøte mandag 3. mai klokken 18:30, se lenke tilsendt på e-post til idrettslagene . Der vil prosjektleder for sommerskolen i kommunen, Morten Håland, og ansvarlig for kommunikasjon om idrettshallene, Bjørn Erik Olsen informere og svare på spørsmål. Idrettrådet vil redegjøre for hvordan vi sammen kan skape en fantastisk idrettssommer for barn og unge i Askerbygda.

Her er lenke til informasjon om tilskuddet og søknadsskjema fra kommunen: https://www.asker.kommune.no/skole-og-utdanning/sommeraktiviteter/

 NB! Merk at søknadsfrist er 10 mai kl. 12.00