Idrettssommeren 2021

Asker idrettsråd avholdt informasjonsmøte om idrettssommeren 2021 mandag 3. mai.

Se vedlegg for presentasjon fra møtet som hadde følgende innhold:
– Hvordan står det egentlig til?
– Synliggjøring av bekymringer rundt økonomi, rekruttering og frivillighet
– Aktive Lokalsamfunn og Aktiv YNG
– Åpne idrettshaller for organisert trening
– Søknadmulighet for sommeraktiviteter
– Åpne idrettshaller dagtid – samarbeid idrettslag og idrettsråd
– Rapportering
– Pandefri

Takk til alle idrettslagene som stilte, til Morten Håland fra Asker kommune avdeliling SEIL og Bjørn Erik Olsen fra Asker kommune avdeling idrett og friluftsliv. Kontaktinformasjon ligger i presentasjonen.

Vedlagt ligger også resultat fra spørreundersøkelsen fra idrettsrådet til idrettslagene med temaene økonomi, rekruttering og frivillighet.