Informasjon fra kurs om spillemidler

Asker kommune avholdt torsdag 4. april kurs og informasjon om spillemiddelordningen for idrettslag og andre i (nye) Asker. Spillemiddelordningen er til bygging av idrettsanlegg, friluftsanlegg og nærmiljøanlegg. 

De ble også informert om vedtak og regler knyttet til forskuttering av spillemidler og en gjennomgang av viktige faser på veien fra planlegging til realisering av nye anlegg.

Vi takker Ingrid Drivenes fra Natur og Idrett for gjennomgangen og legger ved presentasjonen som ble gjennomgått på kurset. 

Se vedlegg.