Informasjon om nye Nesøya skole og idrettshall

Eiendomsdirektøren har sendt ut status per 12. desember 2014 gjeldende nye Nesøya skole og idrettshall, se vedlagte notat.

Tidligere informasjon om at idrettshallen kan tas i bruk ved skolestart er ikke mulig av sikkerhetsmessige årsaker spesielt knyttet til den trafikale situasjonen. Det jobbes iherdig for å finne gode løsninger for alle parter.

Nytt statusmøte avholdes 12. januar 2015. 

Se vedlegg.