Informasjons- og dialogmøte om kommunereformen

Asker kommunen arrangerer onsdag 13 april kl 17-19 et informasjons- og dialogmøte om kommunereformen for organisasjoner, lag og foreninger. Møtet avholdes i kommunestyresalen i Asker rådhus.

Invitasjon fra kommunen:

«Velkommen til informasjons- og dialogmøte om kommunereformen i Asker rådhus

Onsdag 13. april klokken 17:00-19:00 arrangerer Asker kommune et informasjons- og dialogmøte om kommunereformen for organisasjoner, lag og foreninger i kommunestyresalen i Asker rådhus.

Agenda for møte er:

17:00 Velkommen til møte v/ordfører Lene Conradi

17:05 Asker, sammen eller alene? Status og veien videre frem til vedtak i juni.

v/ ordfører Lene Conradi

17:40 Kommunereformen, hva er muligheten og utfordringer ved en eventuell kommunesammenslåing i Asker kommune?

v/ Jørund K. Nilsen (Statsviter, fagansvarlig for rapporten Konsekvenser og muligheter ved alternativ kommunestruktur: Asker, Bærum, Røyken Hurum og Hole kommuner)

Det åpnes for spørsmål fra salen.

Vi byr på enkel servering.

Kort om kommunereformen:

Regjeringen har bedt alle kommuner om å gå sammen med nabokommuner å vurdere om det er hensiktsmessig eller ikke å slå seg sammen. Kommunestyrene har frist til utgangen av juni 2016 med å fatte endelig vedtak om en eventuell kommunesammenslåing eller ei.

De folkevalgte i Asker må avgjøre om Asker kommune skal slå seg sammen med én eller flere av nabokommunene, eller videreføre dagens kommunegrense innen utgangen av juni 2016.

De aktuelle alternativene som vurderes i dag er:

· Asker alene

· Asker, Røyken og Hurum

· Asker og Bærum

Les mer om kommunereformen på Asker kommunes hjemmesider.

Les mer om kommunereformen på regjeringens hjemmesider.

Velkommen skal du være!

På vegne av ordfører Lene Conradi

Med vennlig hilsen

Alf Harald Holmboe

Rådgiver, Strategi og samfunn

Prosjektleder – kommunereformen

Tlf +47 41 50 75 76

Alf.harald.holmboe@asker.kommune.no»