Informasjonsmøte om A!A/Fritidskortet og implementering i Asker

Vel møtt til digitalt informasjons- og dialogmøte om videre samarbeid om aktivitetsappen A!A, herunder også integrasjon mot Norges idrettsforbund og hvaskjeriasker.no

TIRSDAG 7. SEPTEMBER KL. 17:00 – 18:00
Følg lenken for pålogging.

Asker kommune er en av flere pilotkommuner som tester ut et nasjonalt fritidskort. Asker har allerede aktivitetsappen AiA som gir rabatt på en rekke enkeltaktiviteter, og fritidskortet er i ferd med å testes ut gjennom denne appen. 

Heidi Thoeneie er prosjektleder for A!A i Asker og har over lengre tid arbeidet tett sammen med Norges idrettsforbund for å finne gode løsninger for integrering med idrettslagenes betalingsløsninger. Dette for å gjøre det enkelt både for den enkelte familie og for idrettslagene å administrere ordningen. 

Det kreves innovative løsninger og mye arbeid fra mange parter for å komme i mål. Tidsplanen for dette i forhold til tidligere kommunikasjon ser ut til å utfordres. Dette vil Asker kommune informere om i møte med dere 7. september. Kommunen inviterer også til innspill fra og dialog med dere i møtet.

Det er en fordel om økonomiansvarlig og webansvarlig idrettslaget har anledning til å stille.

Kontakt undertegnede ved spørsmål.

Med vennlig hilsen
Gry E. Garlie
Daglig leder 
Asker idrettsråd

M: 90 78 15 15
E: gry@askeridrettsrad.no