Inkludering i idretten

Asker idrettsråd har invitert politikere fra Asker og Fellesnemda til møte for å synliggjøre noen av idrettens viktigste fordeler – å være en arena for inkludering og magfold.

Tromsø og Drammen idrettsråd, som begge har heltidsansatte som arbeider med inkludering i idretten, vil gi innblikk i sine betraktninger knyttet til hva samfunnet tjener på å legge til rette for frivilligheten og skape arenaer for inkludering.

Vi gir innblikk i hvordan vi arbeider med aktivitetsguideprosjektet og noen guider vil være tilstede. Er du spesielt interessert, men ikke har fått invitasjon, hører vi gjerne fra deg!

Kjære dere,

 
Asker idrettsråd har gleden av å invitere representanter for politiske partier og kommunale enheter til dialog om inkludering i idretten som tema.

Møtet avholdes på Hasselbakken Frivillighetens hus i Askerveien 47, tirsdag 11. september klokken 15-17.
Med forestående valg 2019 ikke altfor langt frem vil vi spesielt utfordre våre folkevalgte til å delta i møtet.

AGENDA:

INNLEDNING VED ASKER IDRETTSRÅD

IDRETTENS ROLLE I ET SAMFUNNSPERSPEKTIV 
v/Janne Hafskjold, inkluderingsansvarlig i Drammen idrettsråd
– Hvordan arbeider Drammen idrettsråd med inkludering
– Hva betyr idrettens inkluderingsarbeid for lokalsamfunnet

 

«DE È PLASS TEL AILLE» v/Britt Leandersen, inkluderingsansvarlig i Tromsø idrettsråd
– Hvordan arbeider Tromsø idrettsråd med inkludering
– Hvordan har aktivitetsguideprosjektet bidratt til å gjøre en forskjell

 

DISKUSJON

 

Flere av dere var tilstede på Hasselbakken i januar 2017, da Asker idrettsråd inviterte dere for å dele tanker om integreringsarbeidet i idretten. Siden den gang har prosjekter som BUA utlånssentraler og Aktivitetsguide blitt implementert i regi av idrettsrådet. Gjennom vårt inkluderingsarbeid har vi mål om at alle barn og unge skal ha en meningsfull fritid gjennom et aktivitetstilbud i idretten.

Vi ser frem til å møte dere til diskusjon om inkludering i idretten og ber om bekreftelse på deltagelse til post@askeridrettsrad.no innen 10. september. Videresend gjerne til andre aktuelle deltagere.