Inkluderingskonferanse

Det er fremdeles mulighet for å bli med på konferanse med tema å skape MANGFOLD og INKLUDERING i Askeridretten
Vi inviterer til inkluderingskonferanse onsdag 2. april klokken 1700 – 2100 i multisalen på Asker Kulturhus.

 

Bli med på å skape MANGFOLD og INKLUDERING i Askeridretten
Vi inviterer til inkluderingskonferanse onsdag 2. april klokken 1700 – 2100 i multisalen på Asker Kulturhus

 

 Askers befolkning har ulik bakgrunn.  Mangfold og inkludering er et aktuelt tema også i idretten. Hvordan kan vi få alle til å føle tilhørighet i våre idrettslag? Er det lett å være ny i akkurat ditt idrettslag?

Mange med minoritetsbakgrunn deltar på  aktiviteter i idretten og opplever at man ikke gjør forskjell på utøverne. Andre, både unge og voksne,  føler seg ikke inkludert og finner ikke sin naturlige plass i idretten. Hvordan blir mangfoldet i idretten utviklet og ivaretatt?

Kom og del dine erfaringer, luft dine spørsmål og bli med å gjøre Asker-idretten enda mer mangfoldig!

 

  • Møt Askers engasjerte ordfører Lene Conradi, som innleder årets konferanse
     
  • Møt Francois Elsafadi  – palestinsk flyktning som kom til Norge som 14-åring. Idrett har vært en brobygger for Francois og han bruker i dag mye tid på å bidra til bedre integrering og å arbeide mot urettferdighet
     
  • Møt ildsjelene fra Warya Idretts-klubb – klubben jobber utrettelig for å aktivisere både barn og unge spesielt fra Askers flerkulturelle miljøer. Klubben bruker idretten som inspirasjon til respekt, samhold og glede!

  • Møt Nada Mohamed, leder av Damesvømmen i Asker Svømmeklubb – et enestående tilbud til flerkulturelle kvinner og jenter

  • Møt Henrik Lunde – fagansvarlig for integrering i Norges Fotballforbund og med lang erfaring med å tilrettelegge for gode idrettstilbud for alle

 

Velkommen til MANGFOLD og INKLUDERING i idretten.
Din deltagelse vil bety mye for oss.

Påmelding til post@askeridrettsrad.no eller på SMS til 9078 1515