Innkalling til årsmøte AIR 2017

Asker idrettsråd avholder årsmøte tirsdag 25. april kl 18:00 i miljørommet i Leikvollhallen. Vi ønsker representanter for idrettslagene velkommen.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet samt vedlagte fullmaktsskjema med klubbenes representanter returneres til gry@askeridrettsrad.no og må være idrettsrådet i hente innen tirsdag 11. april.

Til idrettslagene.

Vennligst se vedlegg for innkalling til årsmøte for Asker idrettsråd tirsdag 25. april klokken 18:00 i miljørommet i Leikvollhallen på Risenga. Oppmøte, registrering og en liten matbit fra klokken 17:30.

Foredrag i forkant av at årsmøtet annonseres på et senere tidspunkt.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet samt vedlagte fullmaktsskjema med klubbenes representanter returneres til gry@askeridrettsrad.no og må være idrettsrådet i hente innen tirsdag 11. april. Representantene skal være valgt av årsmøtet eller være oppnevt av styret etter fullmakt. Se gjerne link til NIFs lovtekst gjeldende valg av representanter.

Fullstendig saksliste og årsmøtepapirer er tilgjenglige på www.askeridrettsrad.no senes tirsdag 18. april.

Vel møtt!