INNKALLING til årsmøte AIR 25/4-19

Asker idrettsråd avholder årsmøte i ROS Arena, Ovnerudveien 1 på Spikkestad, onsdag 24. april kl 19:00. 

Frist for innmelding av saker og påmelding av representanter er onsdag 10. april. Saksliste og agenda for kvelden vil være tilgjengelig på vår hjemmeside senest onsdag 17. april.

I forkant av årsmøtet (kl.18:00) inviterer idrettsrådene i Hurum, Røyken og Asker til allmøte med idrettslagene i våre tre kommuner. Det er også årsak til at årsmøtet avholdes sentralt i nye Asker kommune. Vi får besøk av leder av Fellesnemda, Lene Conradi, og daglig leder i Åssiden IF i Drammen. Egen invitasjon kommer.

Idrettsrådet i Asker kaller inn til årsmøte onsdag 26. april kl. 19:00 i ROS Arena, Ovnerudveien 1 på Spikkestad. 

Vi inviterer til kaffe og en matbit fra ca. kl. 17:30. 


Dette er et viktig møte for alle våre klubber og idrettslag der blant annet kriterier for fordeling av lokale aktivitetsmidler (LAM) blir vedtatt. Sammenslåing med Røyken og Hurum idrettsråd fra 1. januar 2020 er også sak på årsmøtet.

Årsmøtet i Asker idrettsråd består av:

a) Idrettsrådets styre
b) Representanter fra alle klubber og idrettslag i Asker, som er medlem av Norges idrettsforbund. Disse kan møte etter følgende skala (Idrettsregistreringen 2017 er gjeldende som beregningsgrunnlag):

Lag med 0 – 300 medlemmer​: 2 representanter

Lag med 301 – 700 medlemmer​: 3 representanter

Lag med 701 – 1200 medlemmer​: 4 representanter

Lag med 1200 og flere medlemmer: 5 representanter

c) Inntil 5 bedriftsidrettslag i kommunen, 2 representanter, deretter en representant for hvert 
 påbegynt 5 lag, maksimum 12 representanter

Det presiseres at det må tas hensyn til kjønnsfordeling og valgbarhet ved valg av representanter, jfr NIFs Lov § 2.2 – 2.4Se lovteksten i NIFs Lov her.

 

Forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet, samt fullmakt (se vedlegg) med klubbenes representanter må være idrettsrådet i hende innen onsdag 10. april 2019Fullmaktsskjema sendes: gry@askeridrettsrad.no.

Saksliste og sakspapirer er tilgjengelig på vår hjemmeside, www.askeridrettsrad.no, senest onsdag 17april 2019. Kun saksliste uten vedlegg distribueres på årsmøtet. 

Forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet, samt fullmakt med klubbens representanter må være idrettsrådet i hende innen mandag 11. mars 2019.

Leder av Fellesnemda, Lene Conradi, og daglig leder i Åssiden IF vil holde innlegg med tanker om hvordan vi sammen kan skape «Aktive Lokalsamfunn».

VELKOMMEN!