INNKALLING til ekstraordinært årsmøte Asker idrettsråd 23/10

Asker idrettsråd avholder ekstraordinørt årsmøte på Asker kulturhus, 4. etasje onsdag 23. oktober kl. 18:00, med mulighet for mingling og en matbit fra kl. 17:30

 

I forkant av årsmøtet, som settes kl. 19:00 inviterer idrettsrådene i Hurum, Røyken og Asker til allmøte med Handlingsprogram for 2020-23 og harmoniseringsarbeidet for idretten i nye Asker som tema.

Det kalles med dette inn til ekstraordinært årsmøte for Asker idrettsråd.

AGENDA: 

 

17:30 – 18:00     Mingling, registrering og en liten matbit før allmøte 

18:00 – 19:00     Allmøte alle idrettslag i nye Asker kommune 

                           
Tema:  

Harmoniseringsarbeidet for idrettssektoren i nye Asker kommune   
v/påtroppende leder i avdeling Idrett og Friluft, Bente Flygind

 

En gjennomgang av planhierarkiet i Asker kommune og hvordan
innspill fra idretten og Asker idrettsråd henger sammen med disse
v/ rådgiver i avdeling Natur og Idrett  Asker kommune, Bjørn Erik Olsen

Viktige oppgaver for Askeridretten i 2020
v/ styret i Asker idrettsråd

 

19:00 –               Ekstraordinært årsmøte settes

 

 SAKSLISTE 

  1. Godkjenne fremmøtte representanter
  2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden
  3. Velge dirigent, referent, 2 representanter til underskriving av
     protokoll
  4. Valg 
 

 

Se vedlegg for fullstendig saksliste med forslag til vedtak.

Vedlegg 3 – valg publisert 17. oktober / Endret senest 23. oktober

 

Husk å fylle ut vedlagte fullmakts- og påmeldingsskjema for deltagelse. Skjemaet sendes gry@askeridrettsrad.no innen 20. oktober.

 

 

 

Velkommen!